14ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση που αφορά σε υποβολή περιλήψεων και άρθρων για το 14ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) το οποίο θα διεξαχθεί στις 27 Απριλίου 2017 στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΕEΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα). To ετήσιο ΦΣΔΕΤ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό forum νέων ερευνητών στις γνωστικές περιοχές της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Θα ήταν χαρά μας φοιτητές << Test Parametros keimenou >> να συμμετάσχουν στο συνέδριο παρουσιάζοντας κάποια εργασία τους ή τμήμα της ερευνητικής τους δουλειάς.Ειδικότερα, το 14ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Internet of Things, Big Data και Cloud Computing: Μια νέα εποχή για την Επιχειρηματικότητα», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου είναι:
 

* Business Analytics & Business Intelligence

* Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)

* Data Mining

* Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση

* Big Data & Social Media

* Internet of Things

* Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Δεδομένων

* Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

* Οργανωσιακή Ψυχολογία

* Διοίκηση και Βελτιστοποίηση Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

* Τεχνολογία Λογισμικού

* Ψηφιακή Καινοτομία

* Πληροφοριακά Συστήματα

* Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

* Επιχειρηματικότητα

 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων(περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000 – 5000 λέξεων)  είναι η 24/03/2017. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκληση υποβολής περιλήψεων Call for Papers ή στο site του συνεδρίου http://fsdet.dmst.aueb.gr. Όσοι ερευνητές/υποψήφιοι διδάκτορες/φοιτητές επιθυμούν να συστήσουν θεματικές συνεδρίες (sessions) ας επικοινωνήσουν μαζί μου. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ η οργανωτική επιτροπή συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος.