Εγγραφές Πρωτοετών στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (90%, 10%, μουσουλμανική μειονότητα και αλλογενείς) να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 15-09-2014 έως 26-09-2014 και ώρες 10πμ. – 11π.μ. για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές ΠΡΙΝ την προσέλευσή τους στη γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχουν κάνει ηλεκτρονική προεγγραφή στο http://register.auth.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση Προεγγραφής (την εκτυπώνει ο φοιτητής από το http://register.auth.gr αφού κάνει την προεγγραφή του)

2. Αστυνομική Ταυτότητα (ή Διαβατήριο) (απαραίτητο για την επίδειξή της στη Γραμματεία)

3. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

4. Βεβαίωση Πρόσβασης (ευκρινές φωτοαντίγραφο – ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ)

5. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή στο http://register.auth.gr με τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε.

Αποκλειστικά για την μουσουλμανική μειονότητα απαιτείται επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

Για τους αλλογενείς φοιτητές τα δικαιολογητικά αναφέρονται με λεπτομέρεια στην συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.