Παράταση Δήλωσης Μαθημάτων και Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Ιουνίου 2009, για όσους δεν πρόλαβαν,θα επαναληφθούν από την Πέμπτη 5 μέχρι και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2009 και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://web.itc.auth.gr. Μετά την παραπάνω προθεσμία, καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων θα γίνουν από την Τετάρτη 11/3 μέχρι και την Δευτέρα 23/3/2009.