Έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ

Το Παρατηρητήριο Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ διεξάγει μια έρευνα με χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου με κεντρικό στόχο τη συγκέντρωση υλικού σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Α.Π.Θ.

Οι φοιτητές/τριες του ΑΠΘ προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ και να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου θα συμβάλει στη συγκέντρωση υλικού σχετικού με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες κατά τη φοίτησή τους στο Α.Π.Θ καθώς επίσης και πληροφοριών για την επάρκεια των παρεχόμενων υποστηρικτικών δομών του ΑΠΘ.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών είναι εθελοντική και ανώνυμη και δεν έχει καμία επίπτωση στη σχέση τους με το Α.Π.Θ. Αν ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορούν, αν δεν θέλουν να συνεχίσουν, να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε σημείο του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί τόσο σε Η/Υ, όσο και σε κινητές συσκευές (tablet – smartphones). Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://epolls.eu/auth