Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2020

Σας γνωστοποιούμε το αποτέλεσμα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 26/6/2019 για την ανάδειξη ενός (1) αιρετού εκπροσώπου από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και  ενός αιρετού εκπροσώπου από τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού το οποίο έχει ως εξής:

Ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.  αναδείχθηκε η: κ. Βασιλική Παιάνα

Δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π.

Δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού