Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντη Εργαστηρίου Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής του Τομέα Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων του Τμήματος Πληροφορικής της ΣΘΕ για το διάστημα έως 31-8-2021

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 , στην αίθουσα H6 στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη 5 Ιουνίου 2018.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στην προκήρυξη.