Δυνατότητα σπουδών στο University of Massachusetts Boston των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1833) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά για τη δυνατότητα φοίτησης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών στο University of Massachusetts Boston των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ.