Σχετικά με τη διεξαγωγή μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα που διεξάγονται στο Παλαιό Κτίριο της ΣΘΕ θα πραγματοποιηθούν κανονικά από την Δευτέρα 6 Μαΐου, ενώ τα μαθήματα που διεξάγονται στο Κτίριο του Βιολογικού δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και Τρίτη 6 και 7 Μαΐου.

από τη Γραμματεία του Τμήματος