Διάκριση μέλους ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής

 

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για το Τμήμα Πληροφορικής, μέλος ΔΕΠ του  να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων νέων Ελλήνων επιστημόνων (45 επιστήμονες κάτω των 45 χρόνων), που διαπρέπουν διεθνώς. Η διάκριση αφορά στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δρ. Γρηγόρη Τσουμάκα, ο οποίος μάλιστα ανήκει και στις πρώτες γενιές αποφοίτων του Τμήματός μας. 

http://www.kathimerini.gr