Δηλώσεις Μαθημάτων για εξεταστική Ιανουαρίου 2010

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Ιανουαρίου 2010, θα γίνονται από 6-10-2009 έως και 6-11-2009 και μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://web.itc.auth.gr

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μόνον εφόσον τα έχετε δηλώσει.