Ανταποδοτικές υποτροφίες σε αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Το ΑΠΘ προκηρύσσει ανταποδοτικές υποτροφίες για αλλοδαπούς/ αλλογενείς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2013-2014.

Οι υπότροφοι θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής που φοιτούν, με φυσική παρουσία σε μονάδες εκπαίδευσης & έρευνας όπως εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες (όχι προσώπων), με αντιμισθία το ποσό των 8 ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα παρακρατηθεί), και με ώρες παρουσίας 30 (τριάντα) μηνιαίως και συνολικά για έξι μήνες (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο & Νοέμβριο 2014).

Ο αριθμός των υποτρόφων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) ανά Σχολή είναι συγκεκριμένος και ορίζεται σε δύο θέσεις κατά Σχολή (ένας προπτυχιακός και ένας μεταπτυχιακός ή υποψήφιος διδάκτορας).

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Σχολή, ύστερα από έλεγχο των αιτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σχολή τους από 20.1.2014 έως 31.1.2014.

ΠροκήρυξηΑίτηση