Διευκρίνιση για την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Διευκρινίζεται πως η απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για 3ημερη αναστολή λειτουργιών αφορά τις διοικητικές λειτουργιές και δεν επηρεάζει τις εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν κανονικά.