Ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

 

Σας γνωστοποιούμε το αποτέλεσμα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 29/11/2017 για την ανάδειξη ενός (1) αιρετού εκπροσώπου από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και  ενός αιρετού εκπροσώπου από τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής το οποίο έχει ως εξής:

Ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.  αναδείχθηκε η: Βασιλική Παιάνα

Ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. αναδείχθηκε ο: Σταυρουλάκης Σταύρος