Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσκληση του εαρινού εξαμήνου σε συνέχεια των νέων θέσεων που δόθηκαν, δημοσιεύθηκε στις 25/01/2018, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 13/02/2018.

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

1. Ανακοίνωση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2. Ανακοίνωση στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ.