Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσκληση για τις επαναπροκηρύξεις των άγονων προκηρύξεων, δημοσιεύθηκε στις 07/12/2017, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 27/12/2017. Η επαναπροκήρυξη αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος “ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΝΕΤ-08-01)” του ΠΠΣ.

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%930%CE%9946%CE%A88%CE%A7%CE%92-0%CE%A4%CE%9A

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/20454?ReturnToPage=1&PageSize=10