Ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες στην κατηγορία των μετεγγραφών με ενστάσεις-ολοκλήρωση διαδικασιών

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών με ένσταση να επικοινωνήσουν με το Τμήμα προέλευσης τους και να ζητήσουν την βεβαίωση διαγραφής τους μέχρι την Τετάρτη 24/01/2018. Η βεβαίωση διαγραφής θα ζητηθεί και αυτεπάγγελτα από τις Γραμματείες των Τμημάτων προέλευσης.

Από Γραμματεία