Ανακοίνωση σχετικά με τις Κατευθύνσεις

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής:

Από το ακαδ. έτος 2018-2019 δίνεται η δυνατότητα αναγραφής στην αναλυτική βαθμολογία των πτυχιούχων και 2ης – ελάσσονος κατεύθυνσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση: ο φοιτητής, πέραν της κύριας κατεύθυνσής του, να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε μαθήματα από μία άλλη κατεύθυνση.

Σχετικές αιτήσεις για την αναγραφή της ελάσσονος κατεύθυνσης στην αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχων μπορούν να κατατίθενται στην Γραμματεία την περίοδο υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας.