ΕΠΕΙΓΟΝ-Νέες Θέσεις για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε εκτάκτως τουλάχιστον δέκα (10) νέες θέσεις για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ λόγω αποχωρήσεων για τη χρονική περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020.

Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί με συνδυασμό εκ περιτροπής εργασία και τηλεεργασία (εργασία από το σπίτι) ή μόνο τηλεεργασία, εφόσον οι εργαζόμενοι του ίδιου αντικειμένου στο Φορέα Υποδοχής ακολουθούν ένα εκ των δύο προγραμμάτων παρουσίας. Διευκρινίζεται ότι εάν οι εργαζόμενοι προσέρχονται κανονικά στο Φορέα Υποδοχής, το ίδιο πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσετε και εσείς. Η τηλεεργασία θα ισχύει μόνο για το διάστημα που θα ισχύουν τα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, συνεπώς εάν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν κανονικά στην εργασία τους, το ίδιο θα γίνει και με εσάς. Για την απόδειξη της τηλεεργασίας θα ζητηθεί από τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής να υπογράψει πρόγραμμα παρουσίας και δραστηριοτήτων που θα τους αποστείλουμε.

Σας παρακαλούμε να εκδηλώσετε ΑΜΕΣΑ ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τη φόρμα έως 01.06.2020 ενώ παράλληλα αναζητήστε φορέα υποδοχής (ιδιωτικού τομέα) στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και διαβάστε τις διαδικασίες για πρακτική στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ.