Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

Διευθυντής: Ιωάννης Σταμέλος

Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών

Διευθυντής: Σταύρος Δημητριάδης

Μέλη:

  • Παναγιώτης Κατσαρός
  • Διονύσιος Πολίτης
  • Ιωάννης Σταμέλος
  • Θρασύβουλος Τσιάτσος

Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής

Διευθυντής: Θα εκλεγεί μετά την απόφαση Συγκλήτου/ ΦΕΚ ένταξης Εργαστηρίων στους Τομείς

Μέλη:

  • Ελευθέριος Αγγελής
  • Κωνσταντίνος Δραζιώτης
  • Νικόλαος Κονοφάος
  • Νικόλαος Τσίτσας