Μετεγγραφές φοιτητών 2015-2016

Καλούνται οι φοιτητές, που η αίτηση μετεγγραφής τους εγκρίθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος, από Τρίτη 26-1-2016 έως την Παρασκευή 4-2-2016 από τις 10:00 έως τις 11:00, για να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτηση τους ότι θα υποβάλλουν.