Άρθρο του καθηγ. του Τμήματος Πληροφορικής κ. Χρ. Ουζούνη σχετικό με τη διεπιστημονικότητα και τη διαφάνεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Άρθρο των Καθηγητών Ανοσολογίας Παναγιώτη Κατσίκη του Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Ολλανδία και του Καθηγητή Βιοπληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ κ. Χρήστου Ουζούνη στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ με τίτλο:
Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας : Ανάγκη για διεπιστημονικότητα και διαφάνεια
Πηγή: Εφημερίδα “Το βήμα”