ΠΜΣ Πληροφορική και Επικοινωνίες


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. λειτούργησε για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004 με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 το πρόγραμμα συνεχίζει αυτόνομα τη λειτουργία του.

To Π.Μ.Σ. προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

  • Δικτυακά Συστήματα
  • Τεχνολογίες Γνώσης, Δεδομένων και Λογισμικού
  • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
  • Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

Το Π.Μ.Σ., μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε. θα οδηγεί και σε εκπόνηση διατριβής για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος για όσους από τους απόφοιτους ενδιαφέρονται.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η κατάρτιση των αποφοίτων και εμπλουτισμός των γνώσεών τους με νέες επιστημονικές γνώσεις υψηλού επιπέδου.
  • Η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα αιχμής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με προοπτικές στη νέα αγορά εργασίας.
  • Η αναβάθμιση της έρευνας στην Πληροφορική στην Ελλάδα.