Χρήσιμες Πληροφορίες

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του Μεταπτυχιακού τίτλου

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος Σπουδών και έχει κατατεθεί η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος)

  1. Συμπλήρωση και κατάθεση συνημμένων εντύπων και CD στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σας χορηγείται μια βεβαίωση). Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση της διπλωματικής στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  2. Πληρωμή των παραβόλων για τα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε (13€ αντίγραφο μεταπτυχιακού, 6€ αναλυτική βαθμολογία, 32€ μεμβράνη). Καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στον λογαριασμό 5272-041780-361 με IBAN GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361 και προσκομίζετε το παραστατικό κατάθεσης στη Γραμματεία
  3. Από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος  θα πάρετε μια βεβαίωση ότι δεν χρωστάτε βιβλία

Καταθέτετε στην γραμματεία τις βεβαιώσεις (2), το βιβλιάριo υγείας (σε περίπτωση που υπάρχει), το πάσο, το έντυπο ολοκλήρωσης σπουδών, το ερωτηματολόγιο και τις αποδείξεις από τα παράβολα και συμπληρώνετε την αίτηση.

Το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσετε εάν είστε με έτος εισαγωγής 2015-2016 βρίσκεται εδώ

Το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσετε εάν είστε με έτος εισαγωγής 2016-2017 βρίσκεται εδώ

Το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσετε εάν είστε με έτος εισαγωγής 2017-2018 βρίσκεται εδώ