Αλλαγή Μαθημάτων

Υπάρχει η πιθανότητα μόλις εγγραφείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής να διαπιστώσετε ότι είτε δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις στα προεπιλεγμένα από εσάς μαθήματα, είτε ότι δεν προσφέρονται τελικά, είτε ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν ανταποκρίνεται στην αρχική περιγραφή που είχατε υπόψη σας. Τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε το έγγραφο Αλλαγές στην αρχική Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές και να επαναλάβετε την διαδικασία αναγνώρισης για τα μαθήματα που επιθυμείτε να αλλάξετε.