Όροι Συμμετοχής

Βασικοί Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS

Οι υποτροφίες κινητικότητας LLP/ERASMUS απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό).

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 1ο έτος των σπουδών τους και να μην έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων έτσι ώστε να μπορούν να αντικαταστήσουν μέρος των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
  • Ο δικαιούχος πρέπει να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
  • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό είναι από 3-12 μήνες.
  • Ο φοιτητής μπορεί λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες κατά τη διάρκεια της φοίτησης του, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση)
  • Στο πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα κλπ.
  • Εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές υποτροφίες και δάνεια.
  • Το πρόγραμμα ERASMUS παρέχει τη δυνατότητα ύπαρξης φοιτητών ERASMUS χωρίς υποτροφία με δεδομένο ότι πληρούν τα κριτήρια κινητικότητας.