Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

Για να δοθεί δυνατότητα επιλογής ενός πανεπιστημίου για μετακίνηση Erasmus πρέπει να υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων. Μπορείτε να δείτε εδώ τις διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus διαλέγοντας τύπο κινητικότητας, σχολή και τμήμα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο που θέλετε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το πρόγραμμα Erasmus στο Τμήμα Πληροφορικής, Επίκ. Καθηγητής κ. Π. Κατσαρός.