Μονιμοποίηση του επίκ. καθηγητή με θητεία κ. Ν. Λάσκαρη με Γνωστικό Αντικείμενο “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική – Βιοπληροφορική”

Γνωστικό αντικείμενο:
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική – Βιοπληροφορική

Βαθμίδα:
Επίκουρος Καθηγητής

Σχετικά έγγραφα:
H Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 242/14-5-2014 ζήτησε με το έγγραφο αριθμ. 1295/2-7-2014 από την Κοσμητεία της ΣΘΕ την κίνηση διαδικασίας για τη μονιμοποίηση του επίκ. καθηγητή κ. Ν. Λάσκαρη στο γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική – Βιοπληροφορική”.

H Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 246/5-11-2014, συγκρότησε με την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της ΣΘΕ (συνεδρ. αριθμ.204/29-9-2014) την Ειδική Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή Ν. Λάσκατη.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίασή της στις 2-12-2014 επικύρωσε την πρόταση του κ. Λάσκαρη για ορισμό αξιολογητών και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδιάσή της 17-2-2015 αποφάσισε τη μονιμοποίηση του κ. Λάσκαρη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με Εφαρμογές στη Βιοιατρική Βιοπληροφορική”. Επί έξι παρόντων μελών ο κ. Λάσκαρης έλαβε 6 θετικές ψήφους.