Μονιμοποίηση του επικ. καθηγητή Θ. Τσιάτσου με θητεία στο γνωστικό αντικ. “Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση”

Γνωστικό Αντικείμενο:
Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση

Βαθμίδα:
Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Αριθμός Συνεδρίασης:

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:

Σχετικά Έγγραφα:
H Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 248/17-12-2014 ζήτησε με το έγγραφο αριθμ. 653/19-12-2014 από την Κοσμητεία της ΣΘΕ την κίνηση διαδικασίας για τη μονιμοποίηση του επίκ. καθηγητή κ. Θ. Τσιάτσου στο γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση”.

H Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθμ. 250/4-3-2015, συγκρότησε με την σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της ΣΘΕ (συνεδρ. αριθμ.2010/2-2-2015) την Ειδική Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή Θ. Τσιάτσου.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής: