Εξέλιξη του επίκουρου καθηγητή Α. Παπαδόπουλου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

Γνωστικό Αντικείμενο:
Βάσεις Δεδομένων

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:
389/29-4-2015 τ.Γ.

Αριθμός Συνεδρίασης:
Γ.Σ.Ε.Σ 216/3-12-2014

Ημερομηνία Υποβολής των Δικαιολογητικών:
6-7-2015

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδιάσή της αριθμ. 259/11-11-2015 συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 219/14-10-2015).

Ο κ. Α. Παπαδόπουλος στις 19-11-2015 όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Τ. Σελλή και Μ. Γαροφαλάκη.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 16-12-2015 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Α. Παπαδόπουλου και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Μ. Σπηλιοπούλου και Δ. Καραγιάννη.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:
Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 23-2-2016 εξέλεξε τον κ. Α. Παπαδόπουλο στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Βάσεις Δεδομένων”.

Επί έξι (6) παρόντων μελών, ο κ. Α. Παπαδόπουλος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.