Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Θέματα διδακτορικών σπουδών: Αναγόρευση Διδακτόρων.
 2. Ενημέρωση ανακοινώσεις.
 3. Φοιτητικά θέματα.
 4. Μετεξέλιξη Τμήματος.
 5. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας του Προέδρου του Τμήματος.
 6. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ.
 7. Πρόταση απόδοσης τίτλου του ομότιμου καθηγητή.
 8. Ανάθεση καθηκόντων σε μέλη ΕΔΙΠ.
 9. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.
 10. Θέματα Βεβαίωσης Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας.
 11. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 12. Θέματα επιτροπής προγράμματος σπουδών.
 13. Αιτήσεις προτάσεις.
 14. Προγραμματισμός επόμενης Συνέλευσης Τμήματος.