Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών Συνελεύσεων.
  2. Ενημέρωση ανακοινώσεις.
  3. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης επίκουρου καθηγητή.
  4. Φοιτητικά θέματα.
  5. Εισήγηση για διδασκαλία μαθημάτων στο Πλαίσιο της Πράξης : «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Α.Π.Θ. για το ακαδ. Έτος 2020-2021»
  6. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
  7. Αίτηση Τμήματος για νέο μέλος ΕΔΙΠ.
  8. Αιτήσεις προτάσεις.
  9. Προγραμματισμός επόμενης Συνέλευσης Τμήματος.