Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 10:30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Ανάγνωση Πρακτικών επταμελών εξεταστικών επιτροπών ΥΔ.
 2. Αναγόρευση διδακτόρων.
 3. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών Συνελεύσεων Τμήματος.
 4. Ενημέρωση ανακοινώσεις.
 5. Φοιτητικά θέματα.
 6. Επικαιροποίηση μητρώου Τμήματος Πληροφορικής.
 7. Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδ. έτος 2020-2021.
 8. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.
 9. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
 10. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 11. Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια αποφοίτων.
 12. Αιτήσεις προτάσεις.
 13. Εξουσιοδοτήσεις στον Πρόεδρο για επείγοντα θέματα.
 14. Προγραμματισμός επόμενης Συνέλευσης Τμήματος.