Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/6/2020 στις 10:30 πμ  μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1.  Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών Συνέλευσης 355.
 2. Ενημέρωση ανακοινώσεις.
 3. Φοιτητικά θέματα.
 4. Τροποποίηση κανονισμών σπουδών.
 5. Κατανομή διδακτικού έργου στους διδάσκοντες.
 6. Συγγράμματα προς διανομή..
 7. Τροποποίηση ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθήματος.
 8. Μετάταξη εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π..
 9. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 10. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
 11. Αιτήσεις προτάσεις.
 12. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος.