Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6/5/2020 στις 10:30 πμ στη γραμματεία του Τμήματος και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών Συνέλευσης 354.
  2. Ενημέρωση ανακοινώσεις: .
  3. Φοιτητικά θέματα.
  4. Πιστοποίηση Τμήματος.
  5. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης αναπληρωτή καθηγητή.
  6. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2020-21.
  7. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
  8. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
  9. Αιτήσεις προτάσεις.
  10. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος.