Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8/4/2020 στις 10:30 πμ στη γραμματεία του Τμήματος και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών Συνέλευσης 352, 353.
  2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
  3. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης καθηγητή.
  4. Αίτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε θέση κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.- ορισμός τριμελών εισηγητικών επιτροπών.
  5. Πρόταση Τομέα Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών για αλλαγές σε μάθημα ΠΠΣ ακαδ. έτους 2020-21.
  6. Φοιτητικά θέματα.
  7. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
  8. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
  9. Αιτήσεις Προτάσεις.
  10. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος.