Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/03/2020 στις 10:30πμ στην αίθουσα Η6 του ημιώροφου του κτιρίου Βιολογίας, με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών Συνέλευσης 351.
  2. Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.
  3. Μετεξέλιξη Τμήματος.
  4. Προπτυχιακά μαθήματα σε σχέση με την αναστολή των εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ.
  5. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
  6. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
  7. Αιτήσεις Προτάσεις.
  8. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος.