Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:30 μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών.
 2. Ενημέρωση, ανακοινώσεις.
 3. Επικαιροποίηση μητρώου Τμήματος Πληροφορικής.
 4. Εισήγηση για πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80.
 5. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
 6. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 7. Φοιτητικά Θέματα.
 8. Αξιολόγηση συμφωνιών
 9. Ετήσιοι απολογισμοί εργαστηρίων Τμήματος.
 10. Επιτροπές Τμήματος.
 11. Θέματα Σ.Θ.Ε.
 12. Αιτήσεις – προτάσεις.
 13. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος.