Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Φοιτητικά Θέματα