Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Ενημέρωση, ανακοινώσεις
 2. Θέματα Ε.ΔΙ.Π.
 3. Θέματα μεταδιδακτορικών σπουδών
 4. Θέματα διδακτορικών σπουδών
 5. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
 6. Θέματα Βεβαίωσης Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων
 7. Φοιτητικά Θέματα
 8. Θέματα πρακτικής άσκησης
 9. Θέματα επιτροπών Τμήματος
 10. Αιτήσεις – προτάσεις
 11. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος