Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Ενημέρωση, ανακοινώσεις.
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.
  3. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
  4. Φοιτητικά Θέματα.
  5. Αιτήσεις – προτάσεις.
  6. Επόμενη Συνέλευση Τμήματος.