Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Ενημέρωση, ανακοινώσεις.
 2. Μετεξέλιξη Τμήματος.
 3. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ.
 4. Τοποθέτηση μέλους ΔΕΠ σε εργαστήριο.
 5. Κατανομή διδακτικού έργου στους διδάσκοντες ΠΠΣ.
 6. Θέματα μεταδιδακτορικών σπουδών.
 7. Θέματα διδακτορικών σπουδών.
 8. Θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 9. Φοιτητικά Θέματα.
 10. Θέματα ERASMUS.
 11. Αιτήσεις προτάσεις.
 12. Προγραμματισμός επόμενης Συνέλευσης Τμήματος.