Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων Α΄, Β’ και Γ’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2021 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, στις αίθουσες H1, Η3, Η6 στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Α΄ Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Β΄  Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων  εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Γ΄ Δικτύων Επικοινωνίας και Ανάλυσης Πληροφοριών εδώ