Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2023 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, στην αίθουσα Η3 στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών εδώ.