Επαναπροκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής

Δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ