Εκ νέου προκήρυξη εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2023 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών  εδώ