Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 26/8/2020 για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής τα οποίο έχουν ως εξής:

Διευθυντής Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τομέα Β’:  Ιωάννης Σταμέλος