Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2021

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 26/8/2020 για τους Τομείς Α’ και Β’ και Γ’ για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής τα οποίο έχουν ως εξής:

Διευθυντής Τομέα Α’ Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού :  Βασιλειάδης Νικόλαος

Διευθυντής Τομέα Β’ Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων:  Κονοφάος Νικόλαος

Διευθυντής Τομέα Γ’ Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών:  Μήλιου Αμαλία