Ανακοίνωση Υποψηφίων Διευθυντών Τομέων Τμήματος Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων για το διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2021 είναι οι εξής:

  • Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού (Α΄) – Βασιλειάδης Νικόλαος
  • Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων (Β΄) – Κονοφάος Νικόλαος
  • Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών (Γ΄) – Μήλιου Αμαλία