Ανακοίνωση υποψηφίου για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Όργανο Διενέργειας Εκλογών έπειτα από την παραλαβή της αίτησης υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξε υποψήφιο για την ανάδειξη   Δ/ντή του Εργαστηρίου Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Β’ Τομέα Λογισμικού Υλικού και Θεμελιώσεων του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-8-2023 τον κ. Ιωάννη Σταμέλο – καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.