Συνάντηση για την Πρακτική Ασκηση

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Πρακτική Άσκηση και έχουν υποβάλει τη σχετική φόρμα, να παραβρεθούν την επόμενη Τετάρτη 14/2/2018 στις 10:00 πμ, στην αίθουσα Η6, Ημιώροφος κτιρίου Βιολογίας, για σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ, και τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου και Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγ. κ. Ελ. Αγγελή.